Wykonujemy automatyzację procesów produkcyjnych. Projektowanie i wykonawstwo kompletnych szaf sterowniczych wraz z instalacją oraz urządzeniami wykonawczymi. Realizacja całości projektu przez naszą firmę zapewnia nam kontrolę i daję pewność Klientowi, że usługa zostanie zrealizowana zgodnie z ustaleniami.
Programujemy sterowniki PLC w konfiguracjach dostosowanych do realizacji odpowiedniego zadania. Posiadamy doświadczenie w pracy ze sterownikami : Siemens, LSIS (część LG) oraz Unitronix.

Jeżeli posiadasz powtarzalny proces wykonywany przez ludzi a chciałbyś go zautomatyzować prosimy o kontakt. Po zapoznaniu się z tematem będziemy mogli określić czy widzimy możliwość usprawnienia danych operacji w Państwa firmie.
W sytuacji, gdy potrzebujesz pewności, iż proces przebiega zgodnie z recepturą i chciałbyś mieć rejestrowanie parametrów lub odmierzanie odpowiedniej ilości półproduktów etc. również jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie rozwiązanie.

Jeśli potrzebujesz sterować urządzeniem/maszyną w zaprogramowany i określony w recepturze sposób, prosimy o kontakt.

Jeśli potrzebujesz systemów wizyjnych do kontroli poprawnego przebiegu procesu to zapraszamy do kontaktu. (detekcja, kontrola obiektów)

Usługi dodatkowe jakie świadczmy dla Klientów:

Usługi zwjania
Usługi zwjania

Zwijanie blach

Usługi zwjania

Zwijanie kształtowników

Usługi zwjania

Spawanie

Obróbka ślusarska

Automatyzacja
Procesów

Obróbka ślusarska

Ślusarstwo

Obróbka ślusarska

Armatura