Rozlew do puszek

Prace na rozlewem puszek na ukończeniu

Pierwszą maszyną do rozlewu puszek jaką obecnie mamy w fazie zakończenia projektowania będzie NRP-2g. Pod tajemniczym typem urządzenia kryje się informacja, iż urządzenie będzie wyposażone w dwie głowice nalewające. Więcej informacji na temat postępów będziemy umieszczać na bieżąco wraz z postępem prac.